enviro

Produkt ZeoCem Eco bol špeciálne vyvinutý pre najrôznejšie enviromentálne použitie. Špecifické vlastnosti zeolitu predurčujú ZeoCem Eco na najrôznejšiu filtráciu. Pôsobí ako výborný filtračný a sorpčný materiál. Adsorbuje dioxíny a ťažké kovy. ZeoCem Eco je adsorbent škodlivín a pachu v prírodných kúpacích jazierkach, kde zabezpečuje čistotu a vhodnosť vody, ktorá prichádza do kontaktu s pokožkou. Slúži na čistenie a úpravu pitných vôd. Produkt ZeoCemEco sa využíva aj pri likvidácii a úprave odpadových vôd, kde podporuje zvýšenú biologickú aktivitu čistiaceho procesu. Okrem úpravy vôd je veľmi dôležité použitie ZeoCem Eco pri filtrácii vzduchu a plynov, vytváranie filtračných bariér pri výstavbe skládok odpadov kde zabraňuje kontaminácii pôdy. ZeoCem Eco taktiež znižuje škodlivý dopad na životné prostredie pri výrobe a pokladaní asfaltu a v neposlednom rade zlepšuje životné prostredie v maštaliach a napomáha biologickému procesu prebiehajúcemu pri výrobe bioplynu.

Enviro

sgs logo fami